CELINE・ROBERT    (セリーヌ・ロベール)                                                                    


 

セリーヌ・ロベールは1905年から続く、ブランドが大切にする芸術的価値へのこだわり、

オリジナリティー、フランス製作技術の融合からなる創造的な帽子ブランドです。

 

 

                                                                                             BRANDへ